The freedom to move starts with strong bones The freedom to move starts with strong bones

สุขภาพกระดูกและร่างกายที่แข็งแรงจะช่วย ให้คุณมีอิสระในการเคลื่อนไหว ได้อย่างคล่องแคล่ว และกระฉับกระเฉงอย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการ ดูแลความแข็งแรงของกระดูกและความคล่องแคล่ว ของร่างกายด้วยการออกกำลังกาย และ ทานอาหาร ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่
พอเหมาะ ควบคู่กับการดื่มนมแอนลีน มีสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อกระดูก ได้แก่ แคลเซียมสูง วิตามินดีสูง ฟอสฟอรัสสูง